3 สิงหาคม 2562 สนามบินซานฟรานซิสโกจะห้ามขายน้ำขวดพลาสติก

ที่มา: https://tna.mcot.net/view/nnH5-7-

หนังสือพิมพ์ซานฟรานซิสโกโครนิเคิลรายงานอ้างโฆษกท่าอากาศยานว่า คำสั่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผน 5 ปีที่จะลดปริมาณขยะ การปล่อยคาร์บอน และการใช้พลังงานให้เหลือศูนย์ ห้ามร้านอาหาร ร้านกาแฟทุกแห่ง และเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานที่ไม่ได้พกขวดเปล่ามาเองหากต้องการดื่มน้ำ จะต้องซื้อขวดเติมที่เป็นแก้วหรือโลหะเพื่อเติมน้ำดื่มฟรีตามจุดบริการต่าง ๆ ที่มีมากถึง 100 จุดทั่วท่าอากาศยาน อย่างไรก็ดีคำสั่งนี้ยกเว้นสำหรับน้ำดื่มบนเครื่องบิน และน้ำดื่มแต่งกลิ่นแต่งรส รายงานระบุด้วยว่าท่าอากาศยานซานฟรานซิสโกชูตัวเองเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และกำหนดให้ร้านค้าเช่าทุกแห่งต้องใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้ รวมถึงหลอดและช้อมส้อมด้วย ท่าอากาศยานในดูไบและอินเดียประกาศห้ามใช้พลาสติกเช่นกัน แต่ยังไม่ได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ ขณะที่นครซานฟรานซิสโกของประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศห้ามขายน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกตามสถานที่ราชการตั้งแต่ปี 2557 แต่มีความล่าช้าและผ่อนผันบางจุด ปัจจุบันมีการผลิตพลาสติกทั่วโลกปีละกว่า 400 ล้านตัน ขยะพลาสติกที่พบในทะเลและมหาสมุทรร้อยละ 70 เป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เป็นต้นเหตุที่ทำให้นกหลายล้านตัวและสัตว์น้ำกว่าแสนตัวบาดเจ็บหรือตายเพราะกินพลาสติกเข้าไปหรือถูกพลาสติกพันตัว แคนาดาและสหภาพยุโรปรับปากจะห้ามพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งตั้งแต่ปี 2564.-สำนักข่าวไทย